Implant 4 - kątny New Art

Champions Implant 4-kątny  to  sródkostny  wszczep rotacyjno-symetryczny z tytanu klasy IV.  Rekomendowany do wszystkich typów kości ( D1-D4)   w szczęce i w żuchwie. Możliwość zastosowania wraz z techniką augmentacji kości. Ze względu  na szeroki asortyment, zróżnicowany pod względem średnicy i długości  system Champions oferuje szeroki zakres zastosowania. Implanty przeznaczone są do inseracji w już zagojonej kości (implantacja późna), implantacji wczesnej (6–8 tygodni po ekstrakcji zęba), a w odpowiednich warunkach do implantacji natychmiastowej (zaraz po ekstrakcji zęba). Prosimy zwrócić uwagę na zawarte w instrukcji obsługi wskazania do zastowania.
Materiał: Tytan 4 stopnia (KV)